Human Development | Lederudvikling | Human Development
Human Development er specialiseret i formålsbaseret udvikling af Ejerledede og Familieejede virksomheder. Vi udvikler og bygger virksomheder i samarbejde med ejerne og sikre at virksomhedens identitet er helt klar. Vi har en række produkter relateret hertil når organisatonen skal trimmes: Rekruttering, Headhunting og Lederskab støttet af personlige tests og analyser. Vi arbejder med kunder inden for en række private industrisektorer, herunder teknik, industriel automation, byggeri og IT.
12

Lederudvikling

Vi har specialiseret os i lederudvikling.

 

Vi har specialiseret os i lederudvikling og ledersparring, som direkte forbedrer virksomhedens top- og bundlinje. Udvikling af lederes præstationer har altid et forretningsmæssigt udgangspunkt.

 

På hvilke områder ønsker I at skabe bedre resultater, og hvad vil det kræve af lederteamet?

 

Lederudvikling har fokus på lederteamet såvel som den enkelte leder.

Situation, ambitioner, personlighed shutterstock_379598227og målsætninger afklares før en ledersparring påbegyndes. Og vi dokumenterer udviklingen før, under og efter forløbet gennem personlighedsanalyser.

Vi tager udgangspunkt i de kognitive, kommunikative og affektive (følelsesmæssige) forhold, der udfordrer lederen. Nogle indgangsvinkler til dette kunne være:

● Stresshåndteringskompetencer, der skal lære lederen at håndtere egen stress på en hensigtsmæssig måde (belastningstilstanden kan være arbejdsrelateret, men hænger ofte også sammen med private forhold)

● Robusthed

● Relationelle kompetencer

● Lederpotentiale blandt dygtige medarbejdere

 

Målsætning

Individuel ledersparring har som mål at udvikle en lederadfærd der tager afsæt i lederens personlige forudsætninger og fremstår som en velintegreret og naturlig del af lederens personlighed.

Moderne virksomheder i dag, stiller store krav til lederens og mellemlederens personlige kompetencer. Derfor hjælper vi med at forbedre lederens evner til at kunne:

● Udvikle de nødvendige kompetencer

● Kompensere for evt. mangler på en hensigtsmæssig måde

●  Justere karriere strategi

Indhold

Hos Human Development fokuserer vi på en holistisk lederudvikling. Vi fokuserer på lederens potentiale shutterstock_158522279og støtter op om lederens personlige udvikling i sin selvforståelse og adfærd som leder.

Til det formål anvender vi en række kognitive metoder og coaching tilpasset lederens forudsætninger. Tilgangen er også præget af klar, direkte tale, konkrete råd og vejledning. Uhensigtsmæssige og mere eller mindre ubevidste vaner, tankesæt og følelsesmæssige reaktionsmønstre kan forhindre udvikling af lederpotentiale.

Ved individuelle konsultationer, fokuserer vi på den enkelte leders personlighed og lederadfærd feks.:

● Evne til at lede og fordele arbejdet – at opnå resultater gennem medarbejderne – mht. kvalitative og kvantitative mål indenfor nødvendige deadlines

● Relationer og samarbejde med medarbejdere, sideordnede og overordnede

● Kommunikation overfor andre – aktiv empatisk lytning, italesættelse af forventninger

● Beslutningskompetence – tillidsskabende autoritet af tryghed

● Robusthed og stresshåndtering i forhold til medarbejderne, så f.eks. sygefravær nedbringes

 

Vi hjælper lederen til at udvikle sin personlige lederstil i forhold til virksomhedens værdier, rammer og resultatmål.