Human Development | Mindfulness | Human Development
Human Development er specialiseret i formålsbaseret udvikling af Ejerledede og Familieejede virksomheder. Vi udvikler og bygger virksomheder i samarbejde med ejerne og sikre at virksomhedens identitet er helt klar. Vi har en række produkter relateret hertil når organisatonen skal trimmes: Rekruttering, Headhunting og Lederskab støttet af personlige tests og analyser. Vi arbejder med kunder inden for en række private industrisektorer, herunder teknik, industriel automation, byggeri og IT.
26

Mindfulness

Mindfulness kan oversættes direkte til bevidst nærvær.

Det handler om at være tilstede i nuet og være opmærksom på øjeblikket i en given situation. Ved mindfulness kan du træne evnen til bevidst nærvær, der samler og styrker dig så du kan arbejde dig væk fra stressende og uhensigtsmæssige situationer. På den måde kan du forbedre din arbejdskraft og formå at kunne udrette mere på længere sigt. Mindfulness er en tilstand af fuld tilstedeværelse og fokuseret opmærksomhed i nuet. For at opnå og bevare denne tilstand kan man træne ved hjælp af meditation, benytte forskellige mindfulness-teknikker og forsøge at efterleve de principper, som ligger bag mindfulness. Vi lever i en stresset hverdag og Human Development, kan hjælpe dig til at forebygge dette.

Mindfulness bygger på nogle grundlæggende principper, blandt andet handler om at kunne acceptere, at være ikke-dømmende, at være ikke-stræbende, at være tålmodig, at være åben og kunne se situationer med en nybegynders sind og at kunne give slip. Det er principper, som det giver god mening at arbejde ud fra i hverdagen som leder og i livet generelt. Nogle af holdningerne efterlever du måske allerede i dag og andre vil sikkert være mere udfordrende for dig at praktisere som leder.

Mindfulness grundlæggende pricipper:

● At skærpe din evne til at fokusere og udvikle din koncentrationsevne.
● At øge din selvindsigt samt adgang til og kontrol over dine tankemønstre og følelser.
● At styrke din mentale robusthed.
● At skabe mere nærvær i forhold til dig selv og i dine relationer.
● At forbedre dit overblik og din evne til at prioritere.
● At hjælpe dig til at opnå en bedre performance og præstere optimalt.

Mindfulness er for dig der er villig til at investere i din fremtid, for at forbedre din koncentrationsevne. Det tager omkring otte uger for at teknikken kommer helt ind under huden på dig. Det kræver træning, men du kommer til at lærer at blive mere koncentreret samt at lære din krop og psyke at kende og afkode nye signaler.
shutterstock_194896274