EMPOWERMENT

Empowerment

OM EMPOWERMENT

Empowerment er en ledelsesstrategi, der har til formål at give medarbejderne de nødvendige værktøjer og ressourcer til at træffe sikre beslutninger på arbejdspladsen uden supervision. Empowerment er baseret på oplevelsen af, at det at give medarbejderne ressourcer, autoritet, mulighed og motivation til at udføre deres arbejde, samt holde dem ansvarlige for deres handlinger, gør medarbejderne gladere og mere dygtige.

Det er vigtigt at forstå, at en virksomhed ikke selv kan implementere empowerment – ​​i stedet skaber ledelsen det rette miljø, så empowerment kan finde sted.

Empowerment er en langsigtet, ressourcekrævende strategi, der involverer betydelige tids- og økonomiske investeringer og er mest effektiv, når den implementeres oppefra og ned i en organisation/virksomhed, da den er afhængig af en åben og støttende kultur og afhænger af eksemplificering af rollemodeller . Empowerment fokuserer på, at medarbejderne udnytter deres fulde potentiale og giver medarbejderne magt, autoritet, ansvar, ressourcer og frihed til at træffe beslutninger for at løse opgaver og projekter. Den bemyndigede medarbejder bliver “selvstyret” og “selvkontrolleret”.

Lær mere om Human Development Global på Linked In, og Facebook.


Styrkende lederskab til forandring og udvikling

BÆREDYGTIG STRATEGI GENNEM UDVIKLING AF MENNESKER

Start din vej til personlig vækst

Tilmeld dig Nyhedsbrev


Scroll to Top