Når din virksomhed får vokseværk, vokser dine udfordringer tilsvarende. De specialer, der førte jer op til den succes i oplever i dag, er ikke længere tilstrækkelige til at navigere i organisationens stigende kompleksitet. Human Development styrker din organisation gennem transformationen fra mindre specialist til professionel virksomhed.

Vi styrker din forretning på 3 grundlæggende områder

  • Vi øger din overskudsgrad gennem professionalisering af ledelsen
  • Vi øger dit salg ved at styrke din salgsorganisation
  • Vi øger din produktivitet gennem digitalisering og effektivisering af arbejdsprocesser

“Vi havde skabt en succes, fordi vi var stærke på vores produkter og vores service, men da virksomheden voksede fra 3 til 25 ansatte, måtte vi tilføre nye kompetencer og professionalisere hele driften gennem et øget fokus på ledelse, salg og digitalisering”

Vi hjælper mange små og mellemstore virksomheder, og har gjort det i mere end 20 år. Virksomheder er lige så forskellige som mennesker. Alligevel er det ofte de samme udfordringer, som flertallet af SMV kan genkende.

  1. Medarbejderne gør ikke som ønsket
  2. Virksomhedens mål, og vejen derhen, står uklart for de fleste
  3. Udgifter stiger, uden at indtægterne stiger tilsvarende
  4. Gårsdagens løsninger er ikke morgendagens svar
  5. Kunderne kommer ikke længere af sig selv

Med respekt for dig og din virksomheds historie, styrker vi din forretning og dit lederskab gennem transformationen fra specialist til selskab.

Take it to the next level

Det er svært at se skoven for bare træer. Selvom du kender din virksomhed som din egen bukselomme, så udvikler alle en slags blinde pletter, som årene går. Især når dagligdagen er fyldt med drift og problemløsning.

Har du blinde vinkler i din virksomhed?

Hvordan vil du vurdere følgende spørgsmål i din organisation?

Spørgsmål til refleksion 

Rejsen fra privatejet specialist til professionel A/S