EUROPÆISK GENEREL DATABESKYTTELSESFORORDNING

Europæisk Generel Databeskyttelsesforordning

POLITIK FOR PERSONOPLYSNINGER

Dataansvar – Vi tager din databeskyttelse alvorligt

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data. For at beskytte dine personoplysninger bedst muligt vurderer vi løbende, hvor høj risikoen for, at vores databehandling påvirker dine grundlæggende rettigheder negativt. Især er vi opmærksomme på risikoen for, at du bliver diskrimineret eller ID-tyveri, eller lider økonomisk tab, tab af omdømme eller datafortrolighed.

I tilfælde af, at de beslutninger, vi skal træffe, afhænger af, at vi behandler følsomme personoplysninger, biometriske oplysninger om dig, vil vi foretage en analyse af, hvilke konsekvenser databehandlingen har for dit privatliv. Konsekvensanalysen vil blive gennemført, før vi begynder at behandle dine personoplysninger.

KONTAKT

Human Development Global er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Kontakt os på:

 Human Development Global,  

Transformervej 29, 1 sal, 

2860 Søborg, 

Danmark 

FAIR & TRANSPARENT DATABEHANDLING

Vi sikrer fair og gennemsigtig databehandling.

Når vi beder dig om at stille dine personoplysninger til rådighed for os, informerer vi dig om, hvilke data vi behandler om dig og til hvilket formål. Du vil modtage information om dette på tidspunktet for indsamling af dine personoplysninger. Hvis vi indsamler data om dig fra andre, f.eks. en arbejdsgiver, vil vi informere dig inden for 10 dage efter at have modtaget dine personoplysninger. Vi giver også oplysninger om formålet med indsamlingen og det juridiske grundlag, der giver os mulighed for at indhente dine personoplysninger.

BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

Når vi beder dig om at stille dine personoplysninger til rådighed for os, informerer vi dig om, hvilke data vi behandler om dig og til hvilket formål. Du vil modtage information om dette på tidspunktet for indsamling af dine personoplysninger. Hvis vi indsamler data om dig fra andre, f.eks. en arbejdsgiver, vil vi informere dig inden for 10 dage efter at have modtaget dine personoplysninger. Vi giver også oplysninger om formålet med indsamlingen og det juridiske grundlag, der giver os mulighed for at indhente dine personoplysninger.

BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

Vi bruger denne type data om dig

Vi bruger data om dig til at gøre vores service bedre og sikre kvalitet i vores produkter og tjenester samt i vores kontakt med dig. De data vi bruger inkluderer:

– Generelle personoplysninger

– CPR-nummer

– Følsomme data

Vi sammenstiller ikke dine data med data fra andre aktører, f.eks. fra sociale medier.

Vi indsamler almindelige personoplysninger, når vi skal levere den service, du efterspørger. Disse oplysninger indsamles typisk i forbindelse med, at du bestiller en ydelse, fx når du kontakter os med spørgsmål via webformularer, eller når du tilmelder dig nyhedsbreve, køber en ydelse eller deltager i en undersøgelse/test.

Disse oplysninger omfatter generelle personlige oplysninger, herunder oplysninger om navn, adresse, postnummer, telefonnummer, personnummer, e-mail, køn, alder, interesser og din IP-adresse.

Vi indsamler og opbevarer dine personoplysninger til bestemte formål

Vi indsamler og opbevarer dine data til specifikke formål eller andre legitime forretningsformål.

Det sker

– i forbindelse med head-hunting, at opbevare dine oplysninger

– i håndteringen af ​​dit forhold til os

Vi bruger ikke dine personoplysninger til andre formål end det, de blev indsamlet til.

Vi behandler kun relevante personoplysninger

Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige til de ovenfor definerede formål. Formålet afgør, hvilken type data om dig, der er relevante for os. Det samme gælder mængden af ​​persondata, vi bruger. For eksempel bruger vi ikke flere data, end vi har brug for til det specifikke formål. Inden vi behandler dine personoplysninger, kontrollerer vi, om det er muligt for os at minimere mængden af ​​data om dig. Vi undersøger også, om nogle af de datatyper, vi bruger, kan bruges i anonym form. Vi kan gøre dette, hvis det ikke påvirker vores forpligtelser eller den service, vi tilbyder dig, negativt.

VI SLETTER DINE PERSONOPLYSNINGER, NÅR DET IKKE ER NØDVENDIGT LÆNGERE

Vi sletter dine personoplysninger, når det ikke længere er nødvendigt til det formål, som vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data var påkrævet til.

Vi indhenter dit samtykke, før vi behandler dine personoplysninger

Vi indhenter dit samtykke, før vi behandler dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor

Vi informerer dig om et sådant grundlag og om vores legitime interesse i at behandle dine personoplysninger. Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at kontakte os.

For mere information, brug kontaktoplysningerne ovenfor.

Vi videregiver ikke dine personlige data uden dit samtykke

Vi videregiver ikke persondata til andre aktører.

Vi videregiver ikke dine personlige data til operatører i tredjelande.

VI BESKYTTER DINE PERSONLIGE DATA OG HAR INTERNE REGLER OM INFORMATIONSSIKKERHED

Vi har vedtaget interne regler for informationssikkerhed, der indeholder instruktioner og foranstaltninger til at beskytte dine personlige data mod at blive ødelagt, mistet eller ændret, mod uautoriseret videregivelse og mod uautoriseret adgang. Vi har etableret procedurer for at give adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler følsomme person data og data, der afdækker information om personlige interesser og vaner. Vi kontrollerer deres faktiske adgang gennem logning og supervision. For at undgå tab af data sikkerhedskopierer vi løbende vores datasæt.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller andre væsentlige gener, giver vi dig besked om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt. Sikkerhedsbrud vil også blive anmeldt til dataundersøgelsen inden for 72 timer, som loven tilskriver.

  

European General Data Protection Regulation

Persondatapolitik Indhold  

Dataansvar – Vi tager din databeskyttelse alvorligt…

Kontakt…

Vi sikrer fair og gennemsigtig databehandling…

Behandling af personoplysninger…

Vi bruger denne type data om dig…

Vi indsamler og opbevarer dine personoplysninger til specifikke formål…

Vi behandler kun relevante personoplysninger…

Vi behandler kun nødvendige personoplysninger…

Vi kontrollerer og opdaterer dine personlige data…

Vi sletter dine personoplysninger, når det ikke længere er nødvendigt…

Vi indhenter dit samtykke, før vi behandler dine personoplysninger…

Vi videregiver ikke dine personlige data uden dit samtykke…

Sikkerhed…

Vi beskytter dine personoplysninger og har interne regler om informationssikkerhed…

Brug af cookies…

Cookies, formål og relevans…

Dine rettigheder…

Du har ret til at få adgang til dine personlige data…

Du har ret til at få urigtige personoplysninger rettet eller slettet…

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger…

BRUG AF COOKIES, FORMÅL OG RELEVANS

Vi placerer cookies på din computer med dit samtykke.

Vi indsamler oplysninger om trafik på hjemmesiden, herunder om din brug af vores tjenester. Dette omfatter typisk information relateret til din brug af vores tjenester på hjemmesiden. Det kan være information om, hvilke sider du har besøgt, og hvor ofte du besøger hjemmesiden.

DU HAR RET TIL ADGANG TIL DINE PERSONOPLYSNINGER

Du har til enhver tid ret til at vide, hvilke data vi behandler om dig, hvor de kommer fra, og hvad vi bruger dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger, og hvem der modtager data om dig. Hvis du anmoder om det, kan vi give dig oplysninger om de data, vi behandler om dig. Du kan udøve dine rettigheder ved at kontakte os. Vores kontaktoplysninger kan findes øverst.

Du har ret til at få urigtige personoplysninger rettet eller slettet. Hvis du mener, at de personoplysninger, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal kontakte os og informere os om unøjagtighederne og hvordan de kan rettes. I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine personoplysninger. Det gælder for eksempel, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige til det formål, som vi har fået dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine personoplysninger behandles i strid med lovgivningen eller andre juridiske forpligtelser. Når du kontakter os med en anmodning om at få dine personoplysninger rettet eller slettet, kontrollerer vi, om betingelserne er opfyldt, og foretager derefter ændringer eller sletninger hurtigst muligt. Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

Du har ret til at modtage de personoplysninger, du har stillet til rådighed for os, og dem, vi har indhentet om dig fra andre aktører baseret på dit samtykke. Hvis vi behandler data om dig som en del af en kontrakt, hvor du er part, kan du også modtage dine data. Du har også ret til at overføre disse personoplysninger til en anden. Hvis du ønsker at bruge din ret til dataportabilitet, vil du modtage dine personoplysninger fra os i et almindeligt anvendt format. Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet eller gøre indsigelse mod vores databehandling, tjekker vi, om det er muligt, og giver dig svar på din anmodning hurtigst muligt og senest en måned efter, at vi har modtaget din anmodning.

PERSONAL DATA POLICY


Menneskelig udvikling over hele kloden for bæredygtig succes

Start din vej til personlig vækst

Start Your Path of Personal Growth

Tilmeld dig Nyhedsbrev


Scroll to Top