HANDELSBETINGELSE OVERSIGT

Human Development handelsbetingelser for Motivation Indicator & Coaching for Unge

Introduktion

Din tilmelding er som udgangspunkt personlig og bindende og betales forud.

Udsættelse

Ved sygdom eller anden forhindring, har du mulighed for at udsætte din coaching/feedback aftale. Du skal gerne give 24 timers varsel og vi aftaler en ny tid.

Priser

Alle priser er inklusive materialer og faktureres umiddelbart efter bestilling/tilmelding. Human Development forbeholder sig ret til prisændringer og tager forbehold for evt. trykfejl.


Betaling

Manglende fakturaoplysninger

Manglende fakturaoplysninger i form af korrekt navn/firmanavn, EAN-nr., indkøbsordrenr. m.m., som vil være ensbetydende med at fakturaen skal genfaktureres, vil blive pålagt et gebyr på kr. 100,00.

Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelser er netto kontant fra fakturadato.

Manglende betaling

Ved for sen betaling pålægges renter pr. påbegyndt måned samt et rykkergebyr på kr. 100,00


FULD HANDELSBETINGELSER BESKRIVET

Human-Development.dk

Indledning
Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse ved køb af varer på www.human-development.dk  til levering i Danmark med mindre andet udtrykkeligt er aftalt.

Produktinformation

På www.human-development.dk oplyses varens væsentlige egenskaber. For yderligere oplysninger eller spørgsmål til eksisterende oplysninger kan der sendes en mail til Human Development via HD@human-development.dk

Priser

Køber bliver faktureret til den pris, der er gældende.

Alle priser er inklusiv materialer og inklusiv moms medmindre andet er anført. Human Development forbeholder sig ret til prisændringer og tager forbehold for evt. trykfejl.

Bestilling og køb

Du kan bestille ved at udfylde formularen på www.human-development.dk, Our Services,  Motivation for Unge, eller ved at sende os en e-mail på hd@human-development.dk eller ved telefonisk kontakt i vores åbningstider man-fredag kl. 9-17 telefon 7025 8090

Din bestilling er som udgangspunkt personlig og bindende. Ved bestilling skal oplyses navn, e-mail, telefon og hvilken pakke du gerne vil bestille. Faktura udstedes umiddelbart efter tilmelding.

En bindende aftale mellem køber og Human Development er først indgået, når Human Development ved en ordrebekræftelse accepterer det af køber afgivne tilbud med en kvitteringsmail.

Samlet bestilling til flere pakke/opgraderinger

Hvis du bestiller flere pakker/opgraderinger som et samlet coachingforløb vil du modtage en faktura for hver pakke/opgradering. Såfremt du afmelder den coaching del der ikke er påbegyndt eller aftalt påbegyndt til levering indenfor 24 timer, vil du blive refunderet det faktureret fuld pris af coaching delen. (Motivation Indicator Rapporten i sig selv kan ikke refunderes – se herunder om frasigelse af fortrydelsesretten)

Afmelding og flytning

Du har mulighed for at udsætte coaching/feedback aftale.  Du skal blot give os 24 timers varsel og vi aftaler en ny tid. Sende os en e-mail på hd@human-development.dk eller på telefon 7025 8090
Såfremt tidsfristerne ikke overholdes betragtes feedback/coaching/aftalen som gennemført og forudbetaling kan således ikke refunderes.

Udsættelse

Med henblik på at sikre fortroligheden i vores feedback/coaching, forbeholder vi os ret til at udsætte sessioner hvis nødvendigt, for eksempel grundet sygdom.

Fakturering

Ved bestilling faktureres den fulde pakke pris. Betalingsbetingelserne er kontant netto.

Manglende fakturaoplysninger

Manglende fakturaoplysninger i form af korrekt navn/firmanavn, m.m., som vil være ensbetydende med at fakturaen skal genfakturere, vil der blive pålagt et gebyr på kr. 100,00.

Manglende betaling:

Ved for sent betaling pålægges renter pr. påbegyndt måned samt et rykkergebyr på kr. 100,00.

Reklamation

Dit køb er omfattet af købeloven, herunder mangelreglerne. Det er selvfølgelig et krav, at reklamationen er berettiget. Det betyder, at du enten kan få en mangelfuld vare ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation.

Eventuel reklamation over mangler på leverede produkter skal umiddelbart efter køber har modtaget varen underrettes til Human Development (senest dagen efter varemodtagelsen) via e-mailen hd@human-development.dk(husk at angive faktura nummer og kunde-id). Ellers mister køber sin ret til at påberåbe sig manglen. Du bedes angive og på forlangende vise, hvori manglen består.

Fortrydelsesret
Frasigelse af fortrydelsesret
Motivation Indicator leveres på en digital fil til download straks efter køb. Du har ikke fortrydelsesret på denne del af købet.
Accepterer du disse vilkår, accepterer du også, at fortrydelsesretten ophører, når du efterfølgende modtager en kvittering for købet og dermed adgang til produktet.

Dine personlige oplysninger anvendes kun i forbindelse med bestilling og levering af Motivation Indicator.

Dit telefonnummer anvendes kun i tilfælde af at der opstår tekniske problemer med det. Dine personlige data bruges ikke til videresalg til tredje part.

For at gøre fortrydelsesretten for selv coachingdelen gældende, skal du ved en utvetydig erklæring give os meddelelse herom senest 14 dage efter køb af varen. Du kan benytte nedenstående standardfortrydelsesformular hvis du ønsker at fortryde dit køb.

Hvis du/køberen meddeler Human Development, at de har fortrudt deres køb af feedback/coaching inden 14 dage efter køb, tilbagebetaler Human Development det modtagne beløb for coaching (minus prisen på Motivation Indicator rapporten) Såfremt du afmelder den coaching del der ikke er påbegyndt eller aftalt påbegyndt til levering indenfor 24 timer, vil du blive refunderet det faktureret fuld pris af coaching delen. (Motivation Indicator Rapporten i sig selv kan ikke refunderes. Se afsnittet ovenover om Frasigelse af Fortrydelsesret.

Pengene vil blive overført til den bankkonto du anvendte til bestillingen.
Af sikkerhedsmæssige årsager kan vi ikke refundere penge til andre konti.

På nogle varer er der ikke fortrydelsesret, eller man kan miste sin fortrydelsesret. Vi giver besked i ordrebekræftelsen, hvis der er varer, hvor fortrydelsesretten ikke gælder, fx på grund af varens art.

Du kan benytte nedenstående standardfortrydelsesformular hvis du ønsker at fortryde dit køb:

Til Human Development, Transformervej 29, 2860 Søborg:

 • Jeg/vi (*) meddeler herved, at jeg/vi (*) ønsker at gøre fortrydelsesretten

gældende i forbindelse med min/vores (*) købsaftale om følgende varer

(*)/levering af følgende tjenesteydelser (*)

 • Bestilt den (*)/modtaget den (*)
 • Forbrugerens navn (Forbrugernes navne)
 • Forbrugerens adresse (Forbrugernes adresse)
 • Forbrugerens underskrift (Forbrugernes underskrifter) (kun hvis formularens indhold meddeles på papir)
 • Dato
  (*) Det ikke relevante udstreges
 • Ansvarsfraskrivelse og garanti
 • Human Development er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af at de bestilte varer kommer for sent frem til køber, eller de bestilte varer lider af mangler, når forsinkelsen eller manglerne skyldes købers handling eller undladelse, eller forhold som ligger uden for Human Developments kontrol, fx krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, pandemi, eller lignende.
 • Persondata og beskyttelse af personlige oplysninger
 • Vi passer på dine personlige data og behandler dem med respekt. Læs mere om dette, og hvordan du kan benytte dine datarettigheder her
 • Motivation for Unge – børn fra 16 til under 18år
  I forbindelse med køb af Motivation Indicator Test, Rapport, Personlig Tilbagemelding & Coaching indsamler Human Development
  persondata kun i forbindelse med handlen og udførelse af tjenesten.
 • Cookies
 • Ved at benytte human-development.dk accepterer du, at vi bruger cookies. En cookie er en lille datafil, som vi lægger på din computer for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg og for at kunne genkende computeren. En cookie er ikke et program og indeholder ikke virus.
 • Forbehold for ændringer

Human Development forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for websitet www.human-development.dk Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om der er sket ændringer.

Nyttige links:

FDIH / Forbrugerrådet www.fdih.dk
Forbrugerstyrelsen www.forbruger.dk
Forbrugerrådet www.forbrugerraadet.dk
Forbrugerinformation www.forbruger.dk