Din ledelse er afgørende for din organisations succes

Fremtidens ledelse er autentisk. Stærke relationskompetencer og kundeorienteret forretningsforståelse er fundamentet i god ledelse.

Hos Human Development udvikler vi ledere i øjenhøjde med fokus på selvforståelse, talenter og passioner. Vi tilbyder lederudvikling til dig, som ønsker at opnå større succes med dig selv og dit team i din organisation.

Vi arbejder holistisk med udvikling, og benytter værktøjer som kan give dig – eller dit team – konkrete redskaber til at udnytte styrker og håndtere svagheder.

Din vej til lederudvikling

Med MIT HR, sikre du dig en prisbillig og fleksibel løsning for din virksomhed. Du får alle HR-fordelene og opnår frihed til at varetage dine kerneopgaver.

Hurtig og effektiv Mini HR på telefonen. Til dig, der ikke har en HR, men ønsker at passe på dine omkostninger, din virksomhed og dine ansatte! Vi er kun et opkald væk

Kender du dine personlige top-talenter? Hvis du arbejder med dine top-talenter, er du i workflow, og det er her, at du er allermest produktiv og mest genial.

Motiverede medarbejdere er en fundamental grundsten for vækst, high performance og et godt arbejdsmiljø. Med en praktisk plan forbedre og opretholde i jeres motivation til større succes.

Talent Workshop

Vi benytter ofte forskellige tests til at skabe fundamentet for vores workshops og lederudviklingsprogrammer. Vores Talent Workshop giver dig overblik over dine top- og bundtalenter, og supplerer med en grundig dybdegående forståelse for hvordan du effektivt får mest ud af dine talenter – både dine egne og dine ansattes. Yderligere kan man få skemalagt hvordan forskellige talenter bedst arbejder sammen, så den samlede talentmasse i din virksomhed opererer optimalt.

Motivation Workshop

Vores Motivation Workshop kortlægger præcist hvordan dine ansatte bedst bliver – og forbliver – motiverede i deres arbejde, og dermed præsterer mere effektivt.

Ofte nedprioriteres en motivationsvurdering af de ansatte grundet en travl hverdag. Men mange ved ikke, at de går glip af en uvurderlig viden om deres ansatte, og derfor også en større effektivitet. Ansatte som er motiverede præsterer nemlig 3 gange mere effektivt end umotiverede medarbejdere. Der er også langt større tilbøjelighed til at de forbliver loyale overfor deres ledere og arbejdsplads.

Vi anvender psykologiske tests i forbindelse med vores talent – og lederudvikling”

 

 

Human Development

 

“Are you ready to step up your performance”

Individuel lederudvikling eller teamudvikling

Hos Human Development tilbyder vi lederudvikling i form af workshops, uddannelse og coaching. I et samarbejde tilrettelægge vi programmerne, så det rammer jeres individuelle behov.

Lederudvikling

Lederudvikling er henvendt til lederen, som ønsker at dygtiggøre sig selv og udvikle sine lederegenskaber. Helt konkret arbejder vi omkring hele dit lederskab. Vi ser på de udfordringer, som du ofte måtte støde på. Vi kigger på, hvordan du udnytter dine personlige styrker, samt håndterer dine svagheder og personlige barrierer. Og så kigger vi på de psykologiske aspekter af det at være en leder for andre mennesker.

Du vil blive klædt på til at kunne analysere og forstå bestemte situationer, som opstår i arbejdet som leder, og du bliver rustet til at håndtere- og forebygge fremtidige konflikter i dit arbejde som leder.

 

Teamudvikling

Teamudvikling er en løsning til dig, der har behov for at løfte et team af ansatte. Det kunne f.eks. være et ledelsesteam, hvis kompetencer ønskes løftet.

Der vil altid være forskellige måder at arbejde på, og det kan ikke undgås at give gnidninger, misforståelser og magtkampe, når mennesker arbejder sammen. Her vil vi, med teamcoaching, give jer en forståelse af dynamikken imellem jer som team. I vil få et solidt kendskab til hinanden, jeres arbejdsmetoder og motivation, med særlig fokus på de individuelle styrker.I vil også få et indblik i hvordan forskellighederne, kan blive til en styrke, når de sammensættes korrekt. Her er der altså tale om at udnytte teamets samlede ressourcer optimalt, så I kommer hele vejen omkring jeres opgaver, og derved opnår større succes og resultater.

Overordnet set fokuserer vores ledelsesudvikling på;

  • Det autentiske lederskab
  • Den svære samtale
  • Det personlige lederskab
  • Håndtering af sygefravær
  • CSR – Corporate Social Responsibility
  • Kommunikation
  • Konflikthåndtering
  • Stresshåndtering
  • Forandringsledelse
  • Motivation af medarbejdere

12 % mener, at deres ledere har de rette kompetencer til at lede i fremtiden

Alle vil udvikling, men ingen vil forandring

Konflikter og problemer er en naturlig del af lederens opgaver.

Livet i organisationer bliver aldrig harmonisk. Hvor der er mennesker, vil der være følelser, og der vil altid opstå konflikter og uenigheder. Ledelse handler ikke om at få det til at forsvinde. Det er en illusion.God ledelse handler om at navigere klogt, når ubalancer opstår.

Derfor er det vigtig, at man som leder er rustet til at håndtere konflikter, menneskelige frustrationer, manglende trivsel blandt ansatte eller bare generelt dårlig samarbejde i gruppen. På kort sigt, kan det være let at vende kinden den anden vej, og håbe på at problemerne løser sig af sig selv, men desværre viser erfaringen, at dette er et meget dårligt langsigtet løsning, og kan medføre langt større negative konsekvenser på virksomheden.

Gennem lederudvikling bliver du klædt på til at tackle problemerne i opløbet, inden de gror sig uoverskuelige store.

Ledelse, virksomhedskultur og salg

Ledelsesudvikling
Human Development

Ledelse er tæt forbundet med jeres kultur og med salg. Som en treenighed påvirker de alle hinanden på godt og ondt. Har I udfordringer det ene sted, vil I sandsynligvis også være udfordrede andre steder. Human Development arbejder holistisk med hele mennesker med blik for hele organisationen.

Det betyder, at du lærer at udvikle en stærk kultur i din virksomhed, hvor alle løfter i flok og føler sig som en del af et større fællesskab. Når man arbejder som en sammentømret enhed – forenet af fælles virksomhedsværdier – så opnår man også langt bedre resultater.

Omvendt, kan virksomheder være “fanget” i hvad der synes som urokkelige og forældede kulturer og adfærdsmønstre, som gør mere skade end gavn. Det kan være værdisæt, fra en svunden tid, som ikke længere har samme positive virkninger som tidligere, og nu måske har utilsigtet negative konsekvenser. En god leder skal ikke blot være omstillingsparat. en god leder skal forstå at lede alle medarbejdere gennem en transformation, så kultur og værdier understøtter virksomhedens strategiske mål.

Lederudvikling handler derfor også om at kunne omstille sig i takt med udvikling, klæde hele organisationen på til at være klar på at imødekomme forandringer.

Kompetencetest: Har dit ledelsesteam de rette evner til fremtiden?

Ægte originalitet er fremtiden, og den moderne leder evner at frisætte dybe menneskelige potentialer. Har du og dit ledelsesteam det rette mind-set til tjene penge i fremtiden?

Performance i dit ledelsesteam er den faktor, som er mest afgørende for jeres konkurrenceevne. Har dine ledere de rette kompetencer til at fremtidssikre virksomheden?