Mindfulness

Bring dig selv og dine kompetencer i fokus

Kan du nikke genkendende til en travl hverdag, hvor overblikket forsvinder og det føles som om du altid er lidt bagud? Kunne du tænke dig, at være mere på forkant? Tage førersædet og få mere overskud? 

 

Mindfulness er et stærkt værktøj til at kunne skabe større forbindelse til dig selvandre mennesker og dine arbejdsopgaver. Når vi arbejder med mindfulness, udvikler vi større balance mellem arbejde og privatliv, som er afgørende for ens trivsel og ydeevne – og dermed skaber vi større glæde og kvalitet i det vi laver.

Opbygningen af en Mindfulness session

Mindfulness-sessionerne kombineres med psykologiske værktøjer, fysiske øvelser, åndedræts- og sansningsøvelser med musik og stilhed. Vi opstiller praktiske opgaver, som sikrer, at disse oplevelser integreres i det daglige arbejde. 

 

I får mulighed for at deltage i en standardsession og derefter – efter aftale – tilpasses og skræddersyealle forløb, så de passer til jeres erfaringer og behov.

  • Psykologiske værktøjer  
  • Fysiske øvelser  
  • Åndedrætsøvelser
  • Sansningsøvelser
  • Praktiske opgaver

I lærer at agere i stedet for at reagere.  

Et centralt punkt i mindfulness er evnen til nærvær og fuld opmærksomhed på det, der ér lige nu, herunder egne følelser og tankerDet giver et indblik i, hvordan man selv er. – uden filter. Ved at se på egne tankemønstre lærer man, hvordan man reagerer på bl.a. stress og pres. Bevidsthed om sig selv og sine reaktioner giver mulighed for at forholde sig til hvad der end måtte opstå, og derved opøve en evne til at agere i stedet for at reagere. 

Du sætter dig i førersædet og handler proaktivt.  

Bæredygtig ledelse

Bæredygtig ledelse sikre motiveret medarbejder og sund økonomi gennem effektivitet og innovation.

Det handler om, at vi som ledere skal motivere og styrke de ansatte, så de performer deres bedste, og står endnu stærkere, end da vi “modtog” dem.

ved at stille rammer og værktøjer til rådighed med fokus på deres udvikling, motivation og styrker, lære vi dem at identificere de iboende motivatorer de allerede har og fjerner de elementer der i står vejen for deres udvikling.

Mindfulness skubber processen igang og hjælper jer med at identificere jeres styrker og lære jer at fokusere, så i når opgaverne til måls og skaber balance.

Ja tak - jeg vil gerne vide mere

Ja tak – Jeg vil gerne vide mere om jeres foredrag i Mindfulness