Motivation workshop

Motivation er nøgleord for din virksomheds succes

“At have motiverede medarbejdere er en fundamental grundsten i en virksomheds mulighed for vækst, high performance og et godt arbejdsmiljø”.

 

Alligevel, så oplever man ofte, at man, som virksomhed, glemmer at bruge motivationen, hvor den er bedst anvendt. “Hvad brænder du for? Hvad dræner din energi? Hvad er det som motiverer dig – og hvad gør det modsatte?” Dette er nøglen til at forstå din egen og dine medarbejderes succes.

Med denne workshop får I overblik over jeres samlede motivation, og I får en praktisk plan for at forbedre og opretholde jeres motivation og dermed opnå større succes.

Workshop:

Vi tilbyder seminarer og workshops, som giver dig en dybdegående indsigt i dit teams eller organisations evne til at blive og forblive motiveret. Disse workshops vil give dig en hurtig afklaring omkring dine kollegaers motivation, og hvordan denne viden kan benyttes mest effektiv til gavn for din virksomhed.

Med kendskab til sin mest basale motivation kan ledere og medarbejdere bedre navigere igennem hverdagens mange krav og pressede situationer med positiv energi og gåpåmod. Det hjælper dig også med at styre din egen karriere, og hvordan du kan nå dine mål.

På kun én dag kan du bringe teammotivation i fokus, identificere smertepunkter og tage handling. Når dagen er omme, har du en praktisk plan for at forbedre og opretholde motivationen for større succes.

Hvad?

Kurserne tager udgangspunkt i et special-udviklet vurderings-værktøj som, grundigt og analytisk, undersøger motivationsfaktorerne hos deltagerne. Testen giver hver enkelt medarbejder en bedre forståelse af, hvordan hans eller hendes personlige motivationsfaktorer bidrager til organisatoriske mål. Testen illustrerer, hvordan medarbejderens evne til at motivere sig selv og  integrere ny læring og omstille sig, kan forbedres ved at være opmærksom på egne motivationsfaktorer

Efter testen får hver deltager en grafisk rapport, der beskriver individets, holdets eller organisationens motivationsfaktorer. Du får et overblik over;

  • Dine top-5 primære behov
  • Dine top-5 primære styrker
  • Din grundlæggende motivationsscore (angiver hvor grundlæggende motiveret du er)
  • Din motivationsevne (indikerer din lydhørhed overfor eksterne faktorer)
  • Din strategiske forbindelse (angiver hvor godt du føler dig forbundet med virksomhedsstrategien)
  • Din samlede motivering (vægtet gennemsnit af motivationsevne, iboende motivation og strategisk forbindelse)
  • .. og meget mere.

Hvordan?

Der er to forskellige kurser, som man kan vælge. Hvert med unikke fordele. Overordnet tager det ene kursus udgangspunkt i deltagerenes rapport. Det andet kursus tager udgangspunkt i hele teamets resultat.

Lær dine egne styrker, begrænsninger og behov at kende:

Dette program er ideelt til dig og dit ledelsesteam, som vil lære hinanden bedre at kende, optimere holdfølelsen og tage ejerskab af det enkelte teammedlems motivation. Da programmet går i dybden med din primære motivation og passioner, vil du få et unikt overblik egne styrker og svagheder såvel som dine behov. Du vil fremadrettet lettere kunne identificere, hvad du bør forfølge og undgå for at forblive motiveret. I slutningen af ​​denne en-dages workshop vil du være i stand til at skabe dit eget personlige hierarki af motivation.

Dette én-dags program er det perfekte udgangspunkt for et management-team eller en gruppe fagfolk, der har besluttet at fokusere på individuel motivation, effektivitet og præstation.

 

Få et top-motiveret team:

Dette program er baseret på teamets resultat. Derfor vil det give en dybdegående indsigt i dit teams eller organisations evne til at blive og forblive motiveret. Med udgangspunkt i holdets resultat vil du, og hele dit team, deltage i en én-dags tilpasset workshop. Det giver jer mulighed for at arbejde med konkrete problemstillinger fra jeres organisatoriske hverdag. Vi følger udviklingen, og følger op efter 6 måneder med en måling af holdets motivation.

Hvorfor:

Motivation er et nøgleord for din virksomheds succes. En motiveret medarbejder, som lander på den rigtige hylde, arbejdsmæssigt såvel som mentalt, er det rene guld!

At have motiverede medarbejdere er en fundamental grundsten i en virksomheds mulighed for vækst, high performance og et godt arbejdsmiljø. Alligevel, så glemmer man ofte i en travl hverdag, at bruge motivationen hvor den er bedst anvendt. Identificeret motivation kan mere effektivt administreres i forhold til de forskellige opgaver og udfordringer, som venter forude.

Derfor er det en god idé, at man som virksomhed retter sin opmærksomhed mod at identificere motivationsniveauet hos medarbejdere.

Ja tak - jeg vil gerne vide mere

Kom og fortæl mig mere om jeres motivation workshop