PERSONLIGE ANALYSER

Personlige Analyser

HAR DIT LEDELSESTEAM DE RIGTIGE KOMPETENCER TIL FREMTIDEN

Vi bruger psykologiske/kompetencevurderinger i forbindelse med vores talent- og lederudviklingsprogrammer, kurser, workshops og seminarer.

Vi tilbyder en palet af psykometriske vurderinger for at afsløre indsigtsfuld information om potentielle medarbejdere, enkeltpersoner og teams. Psykometriske vurderinger er værktøjer, vi faciliterer sammen med metoder til at udvikle menneskets potentiale. Vurderingerne repræsenterer kun op til 20% af en persons samlede menneskelige sammensætning, så de bruges mere som indikatorer end evalueringer. Deres resultater bruges til at vejlede, støtte og katalysere personlig udvikling/teamudvikling eller hjælpe folk med at opdage nye løsninger og udviklingsområder for at realisere deres potentiale.

MOTIVATIONSVURDERING

Vurderingen giver hver enkelt medarbejder en bedre forståelse af, hvordan hans eller hendes personlige motivation bidrager til organisatoriske mål. Vurderingen illustrerer, hvordan medarbejderens evne til at motivere sig selv, integrere ny læring og tilpasse sig, kan forbedres ved at være opmærksom på egne motivationsfaktorer.

Efter vurderingen modtager hver deltager en grafisk rapport, der beskriver deres motivationsfaktorer:

 • Dine top-5 primære behov
 • Dine top-5 primære styrker
 • Din grundlæggende motivationsscore (angiver, hvor grundlæggende motiveret du er)
 • Din motivationsevne (angiver din lydhørhed over for eksterne faktorer)
 • Din strategiske forbindelse (angiver, hvor godt du føler dig forbundet med forretningsstrategien)
 • Din overordnede motivation (vægtet gennemsnit af motivation, iboende motivation og strategisk forbindelse)
 • … og mere

Motivationsvurderingen kan også give en team-/afdelings-/organisationsrapport

Psychometric Assessments

TALENTVURDERING

Talentvurderingen kan bruges til at vurdere:

 • Ansættelse/job kompatibilitet
 • Optimering af onboarding/jobstart
 • Succesprofiler
 • Lederudvikling
 • Teambuilding og teamudvikling
 • Håndtering af konflikter: individ, team, kultur
 • Organisations- og kulturudvikling
 • Rådgivning om ledelsesledelse
 • Et værktøj til forandring og transformation
 • Coaching & Mentoring, Personlig udvikling 1:1 coaching og sparring


Vi arbejder holistisk ved hjælp af psykometriske vurderinger til at udpege nøgleudviklingsområder for at realisere det fulde potentiale for effektiv præstation

BÆREDYGTIG STRATEGI GENNEM UDVIKLING AF MENNESKER

Start din vej til personlig vækst

Sign up for Newsletter


Scroll to Top