STRATEGI

Strategi

DRIVE STRATEGIEN

Human Development arbejde med virksomheds-/organisationsstrategi på top- og mellemledelsesniveau.

Strategi involverer at arbejde med virksomhedens formål og kerneværdier, mål/mål/OKR’er. Med en praktisk hands-on tilgang rådgiver, hjælper, vejleder og understøtter vi ledelse og topledere med implementerings- og  tilpasningsprocesser.

At tilpasse aktiviteterne til de vigtigste strategiske mål og formål, f.eks. vækstmål, såsom at reducere faste omkostninger/øge  fleksible omkostninger og øge EBIT.

Menneskelig udvikling hjælper virksomheder med at integrere formål og strategiske mål i hvert niveau og hver afdeling. Ydelse af Coaching & Sparring, Workshops og rådgivning til ledere/ledere i processen med at tilpasse forretningsplaner. Sørg for, at planer og beslutninger tilpasses i henhold til definerede aktiviteter i løbet af året. Dette indebærer også arbejde for at sikre, at afdelingerne er tilpasset på tværs af virksomheden for at sikre synergi, åben kommunikation og support for at forhindre, at der opbygges siloer.

ASSISTERENDE LEDERE

Menneskelig udvikling hjælper ledere med at håndtere deres arbejde med at behandle vurderingsoplysninger, navigation og beslutningstagning,

Forandring og udvikling er ofte et mentalt problem – ledere og teams skal acceptere og vide, at forandring og udvikling er mulig. Når denne forståelse er opnået og koblet til følelsesmæssigt, bliver strategiske mål mulige og kan derefter nås. Virksomheden er i stand til at vokse til en bæredygtig enhed.

FORANDRING OG UDVIKLING

Strategisk udvikling involverer forandringsledelse og empowerment. Folk skal være åbne over for forandring og være villige til at udvikle et kritisk positivt, fleksibelt mindset og være villige til at vende udfordringer til fordel.

Strategy - Human Development
Hjælp til at drive Strategien

1. Hjælpe med at identificere fokusområder.

2. Hjælp med at pushe forventninger

3. Udstrækning af mål gennem arbejde med mål og nøgleresultater/OKR’er

4. Sikring af Synergi/dynamik mellem afdelinger og niveauer

Lær mere om Human Development Global på Linked In, og Facebook.


Udvikling af et formålsdrevet lederskab er en relevant komponent for succesfuld implementering af strategi

BÆREDYGTIG STRATEGI GENNEM UDVIKLING AF MENNESKER

Start din vej til personlig vækst

Tilmeld dig Nyhedsbrev


Scroll to Top