Talent workshop

Kender du dine personlige top-talenter?

Hvis du arbejder med dine top-talenter, er du i workflow, og det er her, at du er allermest produktiv og mest genial. Det er den tilstand, medarbejdere ønsker at være i, og det er den tilstand, der skaber stor værdi for virksomheden. Derfor skal du arbejde eksplicit med dine egne talenter, og talentudvikling i virksomheden. 

Lær at arbejde effektivt med dine personlige talenter, og lær at navigere med talenterne i dit teams talenter. Med udgangspunkt i redskabet “Talent Indikator”, identificerer vi dine personlige top-talenter, og giver dig konkrete redskaber, til at arbejde med talent i dit virke som leder.  

Kender du dine personlige top-talenter?

Hvis du arbejder med dine top-talenter, er du i workflow, og det er her, at du er allermest produktiv og mest genial. Det er den tilstand, medarbejdere ønsker at være i, og det er den tilstand, der skaber stor værdi for virksomheden. Derfor skal du arbejde eksplicit med dine egne talenter, og talentudvikling i virksomheden. 

Lær at arbejde effektivt med dine personlige talenter, og lær at navigere med talenterne i dit teams talenter. Med udgangspunkt i redskabet “Talent Indikator”, identificerer vi dine personlige top-talenter, og giver dig konkrete redskaber, til at arbejde med talent i dit virke som leder.  

Talenter kan flytte bjerge 

Hvis du arbejder med dine top-talenter, er du i workflowog det er her, at du er mest produktiv og har den der skønne følelses af at være genial. Det er i den zone, dit arbejde føles som en leg, og du ”shiner”.  Du får energi og har det sjovt – selvom du arbejder hårdtDu performer og udnytter dit fulde potentiale, og du laver sjældent fejl.  

 

Det er den tilstand medarbejdere ønsker at være i, og det er den tilstand, der skaber stor værdi for virksomheden. Derfor skal I arbejde eksplicit med talent.  

 

Det modsatte er tilfældet, når du arbejder med, det vi kalder, bundtalenterDin performance er mere usikker, mere tvungen om man vil, og arbejdet er mere uinspireret. Du bliver hurtigere drænet for energi, og du føler dig middelmådig. Du prøver dig frem, og begår flere fejl.  

Dine talenterne indikerer altså, hvor du har det største udviklingspotentiale og hvordan du skaber de bedste resultater.

“Hvis en medarbejders talenter passer godt til en given stilling, vil denne ansatte i gennemsnit producere dobbelt så meget som den person, hvis talent ikke passer så godt!” – Marcus Buckingham (Statistiker, Psykolog og Forfatter).

At lede dine medarbejdere til succes 

Når du som leder møder udfordringer, du ikke helt forstår, giver talentprofilen dig en dyb indsigt og en udvidet forståelsesramme, der øger dit handle-repertoire.  Din værktøjskasse som leder bliver større, og du vil kunne se en lang række alternative muligheder for en bedre håndtering.  

Indsigt i medarbejdere og deres talentsammensætning øger forståelsen af deres adfærd, drive og motivation. Det giver dig som leder mulighed for at forventningsafstemme opgaver, så de tager udgangspunkt i den enkelte medarbejders behov og styrker 

Den styrkede selvindsigt giver også medarbejderne mere tillid til dig som leder. Gennem tillid og indsigt vil et gunstigt og succesfuldt samarbejde hurtigere tage fart. Som en positiv effekt vil du opnå øget trivsel og tilfredshed.

At lede mennesker kræver indsigt i mennesker 

Det sværeste ved at lede er bevægelsen fra strategi til handling. At få mennesker til ægte commitment  et fælles mål og hele rejsen derhen. God ledelse kræver, at man kender sine medarbejdere, og god ledelse kræver, at man kender sig selv som leder 

Identificering af talenter fra talenttesten giver en dyb indsigt i egne –og dine medarbejderes potentialer, og hvordan I hver især arbejder bedstTalenterne viser vejen for de områder, hvor I har størst potentiale for fremtidig udvikling og derved også i relation til konkrete arbejdsopgaver – Når du kender til talenterne og potentialet, er du også i stand til at drive dit hold til succes. 

Skab bedre bundlinje gennem talentfuld ledelse af dit team 

Talent- og styrkebaseret ledelse kan måles på bundlinjen. Den dygtige leder afdækker og sammensætter talenter, og styrker medarbejderne, så den samlede gruppe brillerer og skaber synergi. Talenttesten giver dig den indsigt, der skal til, for at du kan sætte det rigtige hold sammen, og for at du kan udvikle dit hold frem mod excellent performance.  

Testen afdækker også hvordan alle i teamet interagerer, og hvordan man på teamniveau kan hjælpe med at forudsige adfærd og forebygge stress og uønskede konflikter. Testen sikrer derfor effektiv, at teamets samarbejde lykkes. 

Teamrapporten kan sammenligne teams på tværs i organisationen, og dermed være med til at afdække, hvad der skaber succeser i afdelingerneTestresultatet afspejler også en grundig teamsammensætning, baseret på både talentkombinationer og adfærdsmønstre, som er en garanti for et succesfuldt samarbejde.

Din egen ledelsesudvikling eller hele din team  

Du kan arbejde med din egen ledelsesudvikling, eller du kan arbejde med hele holdet. De fleste starter med sig selv, og ser ved selvsyn, hvor effektivt værktøjet er, og vælger dernæst at anvende hele øvelsen på resten af teamet. Vi har forskellige pakker, og sammensætter efter behov. Se under praktisk info eller ring og hør nærmere7025 8090 

Praktisk info: 

Testen afdækker dine 34 talenter og identificerer top-, mellem- og bund -talenter. Denne indsigt giver et overblik over hvordan en given profil anvender sine talenter optimalt, og dermed toppræsterer. 

Testen afdækker din foretrukken adfærd, kommunikations præferencer, rolle i grupper, videns færdigheder, motivation, salgsprofil, lederegenskaber, stress-type, færdigheder og udfordringer. 

Talenttesten tages online, og består af en række spørgsmål som er tidsbestemt. Testen tager ca. 30 min. at gennemføre. Når testen er afsluttet, får man med det samme en feedback på sine toptalenter. Sammen med os, gennemgår vi den 16-siders rapport, som dykker ned i alle dine talenter. Det er med udgangspunkt i denne samtale, at vi sammen afdækker dine talenter og potentialer.

Talenttest - Talent Indicater Workshop

Individuelt:

Testen kan både tages på individuelt plan eller på tema- og organisationsplan. På individplan får man overblik over sin egen talentsammensætning, og hvordan man bedst kan arbejde videre med dem. 

Team:

Har man tilmeldt sig med hele sit team, får man, ud over de individuelle rapporter og testtilbagemeldinger, og en teamrapport, med indsigt i hvordan teamets talenter komplimenterer hinanden. Man får indsigt i hvordan hele holdet bedst kan sammensættes, så holdet opnår bedre resultater på bundlinjen for virksomheden. Denne indsigt, i den enkelte og holdets talenter, samles typisk i en workshop, hvor der tages udgangspunkt i holdets konkrete hverdag og opgaver.  Når workshoppen er ovre, vil du være langt klogere på dine egne styrker og hvordan de bedst administreres og implementeres i dit daglige arbejde.

Ja tak - jeg vil gerne vide mere

Kom og fortæl mig mere om jeres talenttest og workshop